دریافت شکایات

استفاده از خدمات شرکتهای عضو مجمع همراه با گارانتی های مختلف کیفی وب سایت. در صورتیکه از خدمات یکی از اعضا شکایتی دارید فرم زیر را تکمیل نمایید.

توجه: درصورتیکه نام شرکت در فهرست اعضا نیست شما از یک شرکت یا سایت متفرقه خرید کرده اید و امکان پیگیری ندارید.