صنعت بانکداری که همیشه ثروتمندترین صنعت در چند قرن اخیر بوده است، رهبران معدودی دارد که بتوان آنها را «قهرمان» یا «بت» خواند. بیشتر آنها بخشی از گروهی هستند که سعی دارند راه‌شان را به سیاست یا مدیریت بانک‌های دیگر باز کنند؛ سیلیکون‌ولی در مقابل، بر اسطوره‌ گیک‌های قهرمان استوار شده است، قهرمان‌های فناوری از استیو جابز در اپل تا بیل‌گیتس در مایکروسافت و لری پیج و سرگی برین در گوگل تا زاکربرگ در فیس‌بوک، رویای آمریکایی را مجسم می‌کنند.