ثبت شکایت آنلاین

۱ دریافت اطلاعات شخصی
۲ تایید شماره همراه
۳ ثبت شکایت
۴ دریافت کد رهگیری

اطلاعات شخصی

لطفا اطلاعات شخصی خود را وارد نموده و روی دکمه دریافت پیامک کلیک کنید.

نام خود را (فارسی) وارد کنید.
نام خانوادگی خود را (فارسی) وارد کنید.
کد ملی خود را (صحیح) وارد کنید.
ایمیل خود را (صحیح) وارد کنید.
تلفن همراه خود را وارد کنید.
مشکلی در ارسال کد رخ داده است.

تایید شماره همراه

لطفا کد ارسال شده به شماره همراه را وارد نمایید.

کد وارد شده با کد ارسال شده مطابقت ندارد.

در صورت ارسال نشدن کد بر روی ارسال مجدد کلیک نمایید

ثبت شکایت

لطفا از لیست تخلفات ارائه شده یک مورد را انتخاب نمایید سپس شرح تخلف را توضیح دهید در صورت داشتن مستندات تخلف لطفا فایل مستندات را بارگذاری نمایید

عنوان تخلف را انتخاب کنید.
توضیحات را فارسی وارد کنید.
فیلد الزامی

درصورتیکه نام شرکت در فهرست اعضا نیست شما از یک شرکت یا سایت متفرقه خرید کرده اید و امکان پیگیری ندارید.