جلسه مجمع شرکت های ارائه دهنده خدمات وب و موبایل مورخ 1398/08/20

جلسه مجمع شرکت های ارائه دهنده خدمات وب و موبایل در تاریخ بیستم آبان ماه سال 1398 در سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران برگزار شد. در این جلسه چگونگی بهبود فضای کسب و کار شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت.

حاضرین بر این باور بودند که نظارت در این حوزه کافی نیست و نفراتی در این حوزه هستند که بدون ثبت شرکت، پرداخت مالیات و بیمه، عدم پشتیبانی سرویس ها و همچنین کیفیت پایین خدمات فعالیت میکنند که این مورد باعث شده شکایات بسیار زیادی در این خصوص مطرح گردد و خساراتی به دریافت کنندگان این خدمات وارد شود. در انتهای این جلسه مقرر شد اقداماتی از قبیله برگزاری کمپین مشترک، جلسات با نهادهای ذی ربط جهت ایجاد سازکار مشخص برای ارائه دهندگان این خدمات مانند پلیس فتا و .....، فعال کردن بخش شکایات مجمع و موارد بازدارنده در خصوص شرکت های متخلف مورد بررسی قرار گیرد.