دامنه

تعرفه دامنه ها

فهرست TLD قیمت (دلار) قیمت (ریال)
1 com $8.79
2 net $10.90
3 org $10.97
4 co $24.80
5 info $13.70
6 biz $16.80
7 ws $21.90
8 asia $12.80
9 mobi $16.50
10 me $14.46
11 pro $14.90
12 tv $27.30